Положення про ланку теріторіальної підсистеми ЄДС ЦЗ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням голови

виконкому Слобожанської

селищної ради

від 17.08.2016 р. № 297

ПОЛОЖЕННЯ 
про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи

цивільного захисту Дніпропетровської області

в Слобожанській селищній громаді

1. Це Положення визначає основи створення ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в Слобожанській селищній громаді (далі – місцева ланка), її склад, завдання та рівні.

2. У цьому Положенні термін “ місцева ланка ” вживається у значенні складової частини територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, що створюється у Слобожанській селищній територіальній громаді, і до якої входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

3. Метою створення місцевої ланки територіальної підсистеми є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у Слобожанській селищній територіальній громаді.

4. Завданнями місцевої ланки територіальної підсистеми є:

1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

3) планування заходів цивільного захисту;

4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території Слобожанської територіальної громади, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;

9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

11) здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;

12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

13) забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;

14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

15) інші завдання, визначені законом.

5. Положення про місцеву ланку територіальної підсистеми затверджується органом, що її утворив.

6. Безпосереднє керівництво місцевою ланкою територіальної підсистеми здійснює селищний голова Слобожанської селищної ради.

7. До складу місцевої ланки територіальної підсистеми входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання (додаток 1).

8. Для координації діяльності виконкому Слобожанської селищної ради, суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту функціонують на:

місцевому рівні – місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій суб’єктів господарювання.

Місцева та об’єктові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій провадять свою діяльність відповідно до положень про них.

Для координації робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

9. Управління місцевою ланкою територіальної підсистеми здійснюють на:

місцевому рівні – голова селищної ради, виконавчий комітет Слобожанської селищної ради, ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області;

на об’єктовому рівні – керівник суб’єкта господарювання, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до законодавства.

10. З метою забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

1) на місцевому рівні:

чергові служби виконавчого комітету Слобожанської селищної ради;

оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) підприємств, установ та організацій;

2) на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби суб’єктів господарювання (у разі їх утворення).

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з ліквідації їх наслідків залучаються представники виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.

11. До сил цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми належать:

Дніпропетровський РС ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області;

об’єктові та місцеві формування цивільного захисту;

об’єктові та територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня;

добровільні формування цивільного захисту.

12. До складу місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту входять спеціалізовані служби цивільного захисту, що утворюються селищною радою і суб’єктами господарювання відповідно до законодавства.

Селищні служби цивільного захисту провадять свою діяльність відповідно до положень про них.

13. Місцева ланка територіальної підсистеми залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, функціонує у режимах:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій місцева ланка територіальної підсистеми функціонує в режимі повсякденного функціонування.

Основними завданнями, що виконуються місцевою ланкою територіальної підсистеми у режимі повсякденного функціонування, є:

забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації в районі або в межах конкретної території району встановлюється режим підвищеної готовності.

Підставами для тимчасового введення режиму підвищеної готовності є:

на місцевому рівні – загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Основними завданнями, що виконуються місцевою ланкою територіальної підсистеми у режимі підвищеної готовності, є:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

У разі виникнення надзвичайної ситуації у районі встановлюється режим надзвичайної ситуації.

Підставами для тимчасового введення режиму надзвичайної ситуації є:

на місцевому рівні – виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368.

Основними завданнями, що виконуються місцевою ланкою територіальної підсистеми у режимі надзвичайної ситуації, є:

уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в районі вводяться:

за рішенням голови селищної ради – на території Слобожанськоїої селищної об’єднаної територіальної громади.

Режим надзвичайного стану для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану.

У період дії режиму надзвичайного стану, у разі його введення, місцевою ланкою територіальної підсистеми функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами.

14. Переведення місцевої ланки територіальної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту на особливий період.

15. Місцева ланка територіальної підсистеми провадить свою діяльність відповідно до планів основних заходів цивільного захисту на рік.

16. Функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми та заходи цивільного захисту в особливий період здійснюються відповідно до плану цивільного захисту на особливий період.

17. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюються на основі планів реагування на надзвичайні ситуації.

18. Для організації виконання заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

19. З метою забезпечення здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної територіальної громади проводиться постійний моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.

20. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в ланці територіальної підсистеми під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається:

Виконавчим органом селищної ради у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня – один із заступників міського голови;

керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного об’єктового рівня – керівник або один із керівників суб’єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб із ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

До складу штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації входять керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, представники виконкому Слобожанської селищної ради, підприємств установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), працівники Дніпропетровського РС ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Основну частину робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту на території Слобожанської селищної територіальної громади, а також Дніпропетровське ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, Дніпропетровське ВП ГУНП У Дніпропетровській області, КЗ “Центр первинної-медико санітарної допомоги”.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з плану цивільного захисту на особливий період.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в ланці територіальної підсистеми можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України.

До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У селищний ланці територіальної підсистеми цивільного захисту з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні, а саме – між виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради, її силами, а також суб’єктами господарювання.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між (черговими, диспетчерськими) службами виконкому Слобожанської селищної ради, підприємств, установ та організацій (у разі їх утворення) і оперативно-черговою службою Дніпропетровського РС ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області організовується обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників виконкому Слобожанської селищної ради, органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються виконкомом Слобожанською селищною радою.

21. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються та забезпечуються органами управління цивільного захисту, що їх утворили, з урахуванням необхідності проведення робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або запобіганням її виникненню в автономному режимі протягом не менш як трьох діб.

22. Забезпечення фінансування місцевої ланки територіальної підсистеми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів суб’єктів господарювання, інших джерел не заборонених чинним законодавством.

27.07.2017
Положення про ланку.docxОригiнал документа
пряма ссилка