Всеукраїнський і обласний рівень


Рисунок 7 Експериментальна діяльність

Всеукраїнський рівень

1. Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти

( Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 року №733)

Мета Проекту: розробити модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти, яка забезпечуватиме зростання його професійної компетентності на засадах інноваційно-зорієнтованого сталого розвитку суспільства.

Заплановані результати: розробка комплексу методичних матеріалів щодо проектування процесу розвитку методологічної культури вчителя на засадах аксіологічного, діяльнісного та компетентнісного підходів і визначено перспективи розвитку професійної компетентності вчителя, підвищення рівня його методологічної культури .

Загальна ідея проекту: реформування освітньої галузі, потребує нового змісту діяльності вчителя, що характеризується методологічною культурою вчителя як основою наукового мислення педагога і яка проявляється в здатності на високому рівні проектувати та організовувати навчально-виховний процес, вести наукові дослідження, реалізовувати стратегії державної освітньої політики. в Україні.

Рисунок 8 2.Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» на 2016-2020 роки

( Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2016 року №834)

Метою експерименту є розроблення і обґрунтування дидактико-методичного та навчального забезпечення виховного процесу і навчання предметів інваріантного складника базового плану початкової школи у контексті реалізації основних концептуальних положень модернізації початкової освіти.

Заплановані результати : підвищення якості початкової освіти шляхом упровадження науково й експериментально обґрунтованого дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі.

Загальна ідея проекту: реформуванням системи загальної середньої освіти зумовило зміни пріоритетів розвитку початкової освіти на основі розробки й упровадження сучасного дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу.

Рисунок 9 Обласний рівень

1.Психолого- педагогічна підготовка керівників сучасних навчальних закладів територіальної громади

(Наказ ДОН Дніпропетровської ОДА від 22.12.2016 №879/0/2012-16)

Мета: розробка та впровадження технологій підвищення кваліфікації керівних кадрів навчальних закладів територіальної громади.

Заплановані результати: Розробка технології психолого-педагогічної підготовки керівних кадрів навчальних закладів за умов децентралізації та реформування освітньої галузі, яка спрямована на формування готовності й опанування технологіями актуалізації ефективної та якісної самоосвіти педагогічних працівників певних навчальних закладів.

Загальна ідея проекту: Процеси децентралізації та реформування освітньої галузі вимагають якісної відбудови системи підвищення кваліфікації керівних кадрів, котра б враховувала специфіку новітніх організаційних умов життєдіяльності навчальних закладів створених територіальних громад.

Отже, вкрай необхідним стає розробка технологій підвищення кваліфікації спрямованих на відпрацювання нових способів мислення та самоорганізації життєдіяльності як освітньої галузі територіальної громади загалом, так й кожного педагогічного працівника окремо.

11.08.2017
Всеукраїнський і обл.docxОригiнал документа
пряма ссилка