Новини


Звіт відділу соціального захисту населення за 2017 рік.

З В І Т за 2017 рік

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих людей, пенсіонерів, безробітних, багатодітних, малозабезпечених. За останні роки, незважаючи на зусилля влади щодо поліпшення соціально-економічної ситуації та підвищення матеріального рівня життя населення, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 21.06.2017 №1030 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо надання послуг з соціальної підтримки населення» зі змінами і доповненнями згідно з наказом Мінсоцполітики від 13.09.2017 №1457 на території Слобожанської селищної ради здійснюється впровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населенню мешканцям Слобожанської ОТГ. Слобожанська об’єднана територіальна  громада Дніпровського району Дніпропетровської області включена до загальноукраїнського списку громад для впровадження Моделі. В рамках пілотного проекту, щодо діяльності ОТГ у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, робота спрямована на створення базового рівня типової моделі організації об’єднаними територіальними громадами виконання своїх повноважень з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей в межах єдиного соціального простору та за принципом "єдиного вікна".

Соціальний захист громадян похилого віку, інвалідів, переміщених осіб та інших соціально незахищених верств населення з боку держави полягає у наданні: соціально-побутових послуг, які спрямовані на підтримання їх життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя у суспільстві, послуг з соціальної підтримки населення (державні допомоги, компенсації, пільги, субсидії, тощо); соціальних послуг у сфері соціального захисту прав та інтересів дітей, дітей позбавлених батьківських прав, дітей-сиріт, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Протягом 2017 року прийом громадян з питань надання різних видів державних допомог, пільг, компенсацій та субсидій здійснювався спочатку відділом соціально-гуманітарної політики виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (січень-березень), потім - Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (квітень-липень).

З метою забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту населення і захисту прав дітей, з 01 серпня 2017 року у Слобожанській ОТГ створено відділ соціального захисту населення. Відділ здійснює забезпечення призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Відділ тісно співпрацює зі Степнянським старостинським округом у с. Степове. У старостаті є уповноважений працівник, який забезпечує прийом документів на всі види допомог і соціальних послуг.

20 вересня 2017 року на засіданні виконавчого комітету Слобожанської селищної ради прийнято рішення «Про запровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населенню Слобожанської ОТГ», яким затверджено Дорожню карту з впровадження Моделі, перелік індикаторів з досягнення цілей з впровадження Моделі, перелік послуг із соціальної підтримки населення, що надаються мешканцям Слобожанської ОТГ.

Укладено Угоду про взаємодію між Слобожанською селищною територіальною громадою та управлінням соціального захисту населення Дніпровської районної державної адміністрації в сфері надання послуг із соціальної підтримки населення.

З вересня 2017 року змінено порядок передачі прийнятих заяв та документів до районного управління соціального захисту населення. Відтепер прийняті у повному комплекті документи передаються до управління протягом 24 годин, а не раз у тиждень як було раніше. Налагоджено обмін електронними реєстрами передачі особових справ до управління. Впроваджено надання в електронному вигляді результатів розгляду прийнятих заяв на надання соціальних допомог (призначена сума, періоди призначення, причини відмови, та інше).

Основними завданнями відділу є:

- забезпечення прав та соціальних гарантій одержувачів всіх видів державної допомоги та соціальних виплат;

- прийом громадян з питань надання всіх видів державної допомоги та соціальних виплат;

- надання консультацій та роз’яснень громадянам, що звернулися на прийом, визначення права заявника на призначення всіх видів державної допомоги та соціальних виплат;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань, що належать до компетенції відділу;

- видача повідомлень про призначення усіх видів соціальної допомоги (або відмову в її призначенні);

- видача довідок про фактичне місце проживання.

За 2017 рік всього прийнято та зареєстровано 1921 заяву на призначення 2082 державних допомог та субсидій, з них: 745 – на вирішення права на призначення субсидії. Протягом 2017 року пільгами користувалися 1068 мешканців Слобожанської ОТГ.

За 2017 рік нараховано коштів на різні державні допомоги у загальній сумі 18740,7 тис. грн., а саме:

1. допомога у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам (непрацюючим, студентам, зареєстрованим у центрі зайнятості, підприємцям)– 175,1 тис. грн. Цей вид допомоги отримували 91 особа.

2.допомога при народженні дитини – 9 519,7 тис. грн. Зазначену допомогу одержувало 734 особи на 774 дітей.

3.допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 14,1 тис. грн. Цю допомогу отримувало 40 осіб на 40 дітей.

4.допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 641,8 тис. грн. На обліку знаходиться 13 опікунів, які одержують зазначену допомогу на 18 дітей.

5.допомога на дітей одиноким матерям – 1724,7 тис. грн. 145 осіб одержували соціальну допомогу на 172 дітей.

6.тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів (замість аліментів) – 14,1 тис. грн. 40 осіб одержували соціальну допомогу на 45 дітей.

7. відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” – 1754,6 тис. грн. З боку держави 105 сімей на протязі поточного року одержували зазначену допомогу, з них: 14 – багатодітні, в яких виховується 54 дитини.

8. відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” – 2005,7 тис. грн. Соціальну допомогу отримували 118 інвалідів дитинства, з них:

7 – інваліди з дитинства 1 групи;

21 – інваліди з дитинства 2 групи;

37– інваліди з дитинства 3 групи;

54 - діти-інваліди віком до 18 років.

9. відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» - 254,9 тис. грн.

18 осіб на протязі поточного року одержували зазначену допомогу, з них: 1 – інвалід 1 групи загального захворювання;

6 – інваліди 2 групи загального захворювання;

9 – інваліди 3 групи загального захворювання;

1–пенсіонер, який не має необхідного страхового стажу;

1 – на дитину померлого годувальника.

10. щомісячна грошова допомога малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу – 199,2 тис. грн. 14 осіб отримувала грошову допомогу на догляд.

11. компенсація непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги – 24,8 тис. грн. 17 осіб отримували компенсацію за надання соціальних послуг на догляд.

12. допомога на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях – 9,2 тис. грн.

13. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 157,4 тис.грн. Зазначену компенсацію отримували 48 осіб.

14. адресна допомога на проживання внутрішньо-переміщеним особам з Донецької та Луганської областей – 2134,5 тис.грн. Зазначену допомогу отримували 181 мешканець Слобожанської ОТГ.

Протягом 2017 року звернулося 6768 мешканців Слобожанської ОТГ, які отримали першу інформацію з питань надання соціальної допомоги, субсидії і соціальних послуг та процедури їх призначення (хто має право на призначення допомоги, які документи потрібно подати, куди потрібно звернутися з того чи іншого питання, де одержати певну довідку, консультацію тощо), отримали інформацію про стан розгляду раніше поданої заяви на призначення допомоги, субсидії.

У 2017 році було видано 2476 повідомлень про призначення, перерахунок соціальних допомог (субсидій); 1984 довідки щодо фактичного проживання на території Слобожанської ОТГ.

Велика увага у відділі приділяється підвищенню рівня професіоналізму. У відділі провадяться оперативні наради, на яких вирішуються складні випадки при вирішенні права на призначення соціальних виплат, приймаються рішення щодо розв’язання спірних питань між спеціалістами відділу та відвідувачами. Відповідно до п. 4.2 Угоди про взаємодію між Слобожанською селищною територіальною громадою, управлінням соціального захисту населення Дніпровської районної державної адміністрації (надалі -управління) в сфері надання послуг із соціальної підтримки населення, управлінням надається інформаційно-консультативна допомога з питань надання соціальної підтримки. Проведено спільне технавчання зі спеціалістами відділу, фахівцями КЗ «Милосердя Слобожанської селищної ради» на тему «Надання субсидій на оплату ЖКП» за участю представника управління, а саме начальника відділу призначень.

Спеціалісти відділу приймали участь у проведенні:

1.семінар-наради «Впровадження моделі адміністрування надання послуг з соціальної підтримки та людей інтегрованої системи соціальних послуг у пілотних ОТГ» який проводився 13-14 вересня 2017 року у м. Києві на замовлення Мінсоцполітики України від представництва ЮНІСЕФ.

2.семінарі на тему «Основні завдання та напрями розвитку соціального захисту незахищених верств населення в умовах децентралізації», який було проведено у м.Дніпро по вул. Троїцька, 21-Г.

3.виїзного засідання колегії Мінсоцполітики на тему «Про запровадження інтегрованої моделі у сфері соціального захисту населення та Про реформування інтернатних закладів і створення органами місцевого самоврядування умов для повноцінного виховання дитини в сім’ї або в умовах, наближених до сімейних, у межах територіальної громади її постійного проживання», який було проведено у м.Одеса.

4.тренінгу із Гендерно-орієнтовного бюджетування в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)».

5.спільню зустрічі разом зі службою у справах дітей Слобожанської селищної ради, ССД ДРДА та СНВК № 1, напередодні Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

6.семінару на тему «Особливості організації вивчення потреб населення у соціальних послугах в умовах сучасного реформування», який було проведено у м. Дніпро по вул. Троїцька, 21-Г.

7.семінару-практикуму на тему: «Запровадження моделі інтегрованої системи соціального захисту населення на рівні об’єднаних територіальних громад», який було проведено у м. Києві.

8.семінару на тему: «Головні зміни законодавства в роботі бізнеса у 2018 році», який було проведено у м. Дніпро у приміщенні Дніпропетровської ОДА.

Також відділом розроблено та підготовлено План першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Слобожанській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік.

Провідним спеціалістом відділу, на якого покладено обов’язки інспектора з питань праці, підготовлено та направлено листи до Дніпровського приміського об’єднаного управління ПФУ та Дніпровської міжрайонної об’єднаної податкової інспекції щодо надання інформації про перелік страхувальників які нараховують заробітну плату менше мінімальної; проведено аналіз заборгованості по заробітній платі підприємств, які зареєстровані на території Слобожанської ОТГ та направлено запит до Головного управління статистики та Дніпровської об’єднаної податкової інспекції ГУДФСУ в Дніпропетровській області та ТОВ «Тагол».

Відділ працює у напрямку забезпечення якісного виконання покладених на нього завдань в сфері надання послуг із соціальної підтримки населення (державні соціальні допомоги, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пільги, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інші соціальні виплати, встановлені законодавством України).

18.01.2018