Новини


Подовжено терміни конкурсу на кращий ескіз пам'ятного знаку учасникам АТО Гідність! Воля! Перемога! Долучаймось!

Положення

про конкурс на кращу проектну пропозицію

пам’ятного знаку учасникам антитерористичної операції –

«Гідність! Воля! Перемога!»

Рисунок 1

1.Основні відомості

1.1.Метою конкурсу є визначення кращого ескізного проекту пам’ятного знаку учасникам антитерористичної операції - «Гідність! Воля! Перемога!», на майданчику перед КЗ «Дніпровський районний будинок культури» Дніпровської районної ради (смт Слобожанське, вул. Теплична, 23), який найбільш органічно буде вписуватися в архітектурно-ландшафтний ансамбль, підкреслювати гідне пошанування учасників АТО. Конкурс проводиться на засадах конкуренції, відкритості та прозорості в один етап без попереднього кваліфікаційного відбору.

1.2.Конкурс на кращий ескізний проект пам’ятного знаку учасникам антитерористичної операції - «Гідність! Воля! Перемога!», оголошується замовником конкурсу – виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради.

1.3.Строки проведення конкурсу:

-прийом заяв здійснюється до 31 квітня 2017 року;

-проведення конкурсу до 07 травня 2017 року;

-оголошення результатів конкурсу до 14 травня 2017 року;

2. Правомочність учасників конкурсу

2.1. Запрошення до участі у конкурсі розповсюджується на юридичних осіб, фізичних осіб або групи юридичних осіб та/або фізичних осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, надали організатору заявку.

2.2. Кожний учасник конкурсу може подати тільки одну заявку з конкурсними матеріалами. У випадку, якщо учасник конкурсу подає більше однієї заявки, усі конкурсні матеріали за його участю відхиляються незалежно від результатів конкурсу.

2.3.Умови проведення конкурсу:

- конкурс проводиться в один тур;

- конкурсні текстові матеріали подаються учасником конкурсу в запечатаному вигляді.

2.4. Склад ескізного проекту пам'ятного знаку:

- генплан М 1:500;

- план споруди М 1:100 (1:50);

- макет пам'ятного знаку М 1:10 (1:20; 1:5) або комп’ютерна графіка;

- пояснювальна записка з обґрунтуванням та стислим описом задуму.

2.5. Інформація про учасника конкурсу подається в іншому запечатаному конверті з шифром, а саме:

- найменування учасника конкурсу (для юридичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові;

- рік народження;

- освіта;

- місце роботи (для фізичних осіб-підприємців);

- поштова адреса учасника конкурсу;

- контактні телефони

2.6. Усі сторінки документів, що входять до конкурсних матеріалів, мають бути пронумеровані, підписані учасником конкурсу. Матеріали надані на електронних носіях додаються до документів.

2.7. Конкурсні матеріали повинні бути доставлені за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 56-б , Слобожанська селищна рада.

2.8. Усі конкурсні матеріали, що надійшли до організатора конкурсу не пізніше вказаної дати, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, реєструються організатором конкурсу.

2.9. Усі заявки та конкурсні матеріали, одержані організатором після закінчення кінцевого строку їх подання або які не відповідають умовам конкурсу, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу.

2.10. Дизайн-проект учасника конкурсу повинен відповідати наступним вимогам:

а) художньо-естетичні вимоги:

- створення цілісного монументально-ландшафтного ансамблю через гармонічне поєднання елементів паркового дизайну та врахування специфіки місця розташування, його історії, сьогодення, забезпечення оглядовості пам’ятного знаку, їх неповторності та несхожості з пам’ятниками в інших містах України для гідної демонстрації поваги та шани учасників АТО;

б) конструктивні та технологічні вимоги:

- запропоновані проекти повинні бути виробленні з високоякісних матеріалів, їх конструкція повинна бути довгостроковою;

в) вимоги з благоустрою території:

- при розміщенні пам’ятного знаку повинен враховуватись благоустрій прилеглої території, її мощення та озеленення, урахування розташування мереж зовнішнього освітлення.

2.11. Переможцям надається право розробки та реалізації робочих проектів в натурі. Робочий проект погоджується згідно до чинного законодавства.

2.12. Конкурс проводиться на безкоштовній основі.

2.13. Ескізні проекти, подані на конкурс, не повертаються.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (056) 753-88-24.

3.Процедура проведення конкурсу

3.1. Розкриття конвертів з конкурсними матеріалами

3.1.1. Розкриття конвертів з конкурсними матеріалами здійснює комісія конкурсу.

3.1.2. Комісія конкурсу розкриває всі конверти з конкурсними матеріалами після закінчення строку їх подання, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу.

3.1.3. Розкриття конвертів з конкурсними матеріалами здійснюється за адресою зазначеною в оголошенні про проведення конкурсу. При розкритті конвертів з конкурсними матеріалами можуть бути присутні учасники конкурсу або належним чином уповноважені ними представники.

3.1.4. Після розкриття конвертів з конкурсними матеріалами здійснюється перевірка наявності в них необхідних документів, про що вноситься запис у протокол, який підписується усіма присутніми членами комісії.

3.1.5. Для детального оцінювання конкурсних матеріалів комісія перевіряє наявність усіх документів, передбачених цим положенням, правильність їх оформлення. Якщо конкурсні матеріали подані не повністю, оформлені неналежним чином, вони відхиляються й далі не розглядаються.

3.1.6. Участь у конкурсі може бути припинена, а конкурсні матеріали відхилені, якщо учасник надав недостовірну чи неповну інформацію.

3.2.Оцінка та порівняння конкурсних матеріалів

3.2.1. Після розкриття конвертів та з’ясування комплектності конкурсних матеріалів починається їх оцінка, порівняння та визначення переможця конкурсу.

3.2.2. Порівняння, оцінка конкурсних матеріалів та вибір переможця відбуваються у відкритому засіданні за участю не менше ніж 2/3 затвердженого складу комісії. Рішення щодо визначення переможця конкурсу, а також учасників конкурсу, які зайняли 2 та 3 місця, оголошується на відкритому засіданні в присутності всіх учасників конкурсу. Усі учасники конкурсу можуть бути присутніми тільки під час розгляду конкурсних матеріалів та під час оголошення переможця конкурсу.

3.2.3. Всі конкурсні матеріали оцінюються комісією відкритим голосуванням усіх присутніх на засіданні членів комісії шляхом голосування простою більшістю голосів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комісії.

3.2.4. За результатами конкурсу комісія складає протокол, у якому, зокрема, зазначається:

- умови конкурсу;

- склад присутніх членів комісії;

- відомості про учасників конкурсу;

- короткий опис розглянутих матеріалів;

- обґрунтоване рішення про результати конкурсу;

- окрема думка осіб, що проголосували проти прийнятого рішення.

Протокол підписується усіма присутніми членами комісії з правом кожного висловити власну думку стосовно учасників конкурсу.

3.2.5. Комісія має право відмінити конкурс чи визнати його таким, що не відбувся, у разі, якщо:

- було відхилено всі конкурсні матеріали;

- кількість присутніх членів комісії менша, ніж 2/3 затвердженого складу;

3.2.6. Інформація про результати конкурсу публікується організатором конкурсу в офіційних засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс, у місячний термін після проведення конкурсу.

3.2.7. Конкурсні матеріали учасників, що брали участь у конкурсі, не повертаються учаснику і зберігаються організатором конкурсу.

3.2.8.Переможець конкурсу буде нагороджений дипломом та грошовою винагородою.

Секретар селищної ради (виконкому) Л.В.Лагода

Склад конкурсної комісії

на визначення кращої проектної пропозиції на встановлення пам’ятного знаку учасникам антитерористичної операції - «Гідність! Воля! Перемога!»

Голова комісії:

-Камінський Іван Миколайович – селищний голова Слобожанської ОТГ;

Секретар комісії

-Лагода Людмила Василівна – секретар селищної ради (виконкому);

Члени комісії:

- Вусик Світлана Миколаївна – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради;

- Потапова Тетяна Анатоліївна – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради;

- Вольніков Олександр Олександрович - Дніпровський районний військовий комісар (за згодою);

- Осадчук Валерій Іванович – радник селищного голови;

- Лисенко Євгенія Юріївна – головний спеціаліст юридичного відділу;

- Гамасенко Ольга Іванівна – завідувач сектору культури, національностей та релігій;

- Кононов Володимир Іванович – член виконкому, генеральний директор ПрАТ АВП «Содружество»;

- Скиба Василь Іванович – волонтер (за згодою);

- Павлик Павло Анатолійович – депутат Слобожанської селищної ради, округ №9, директор ПП «Левіт-Комплекс».

Секретар селищної ради (виконкому) Л.В.Лагода

06.04.2017