Новини


Права та обов’язки дітей

Дитина – найцінніший скарб, кожна є неповторною особистістю. Людина, яка живе сьогодні і більше такої ніколи не буде. Дитиною вважається кожна особа від народження до досягнення нею 18 років.

Досить тривалий час до думок дитини не прислухались, бо вважали їх незрілими та нераціональними. З часом ситуація поступово змінювалась. На початку століття права дитини розглядались, в основному, як міри по захисту від рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми, економічної експлуатації.

У 1924 році було прийнято Женевську декларацію прав дитини.

У 1948 році ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, в якій зазначалося, що діти повинні бути об’єктом особливого нагляду і охорони.

Нарешті у 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини.

Нові часи, погіршення положення дітей, потребували більш конкретних законів й заходів, міжнародних договорів по захисту і забезпеченню прав дитини.

У 1979- 1989 році розробляється Конвенція ООН про права дитини. 20 листопада 1989 року Конвенція була прийнята, вона містить 54 статті та 40 прав, які має дитина, а саме: на життя, на ім’я, на набуття громадянства, на піклування з боку батьків, на збереження своєї індивідуальності, право бути заслуханою у ході будь-якого розгляду, що стосується дитини; право на освіту; відпочинок; повноцінне і здорове харчування та ін.

Права дитини в сім’ї

Кожна дитина має право на життя, на ім’я, право знати своїх батьків. Діти повинні жити зі своїми батьками, вони не можуть бути розлучені з батьками всупереч їхньому бажанню, лише за деякими винятками. До особистих прав дитини належить право на повагу до її гідності. Це означає, що ніхто не має права жорстоко поводитись з дітьми, бити чи катувати їх.

Права учнів

право обирати профіль навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;

користуватися навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

право на захист від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

участь у юнацьких та молодіжних організаціях;

особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні навчального закладу та ін.

Обов’язки учнів

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей).

Головне знати не тільки про свої права, а також потрібно пам’ятати і про обов’язки. Права і обов’язки будь-якої людини, будь-якої дитини взаємопов’язані і дуже важливі, життя буде гармонійним і справедливим за умови, якщо кожен з нас не забуватиме про свої обов’язки, як гарантію прав інших.

Також, нагадуємо, що юридичні консультації і безоплатну правову допомогу ви зможете отримати у Слобожанському Бюро правової допомоги: смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42; під’їзд №3 (від військкомату).

Крім того, в Україні діє всеукраїнська «гаряча лінія» – для дітей та про права дітей можна дізнатись за номером 116111 або 0 800 500 225

Тел: 098-442-92-85

Головний спеціаліст Слобожанського

бюро правової допомоги Лабойко І.М.

14.01.2020