Новини


Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального плану частини житлової зони в районі вулиці Василя Сухомлинського, смт Слобожанське території Слобожанської селищної територіальної громади, щодо розміщення об’єкту придорожнього сервісу.

Замовник

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради.

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Детальний план частини житлової зони в районі вулиці Василя Сухомлинського, смт Слобожанське території Слобожанської селищної територіальної громади, щодо розміщення об’єкту придорожнього сервісу» є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Метою розроблення детального плану є визначення умов щодо розміщення об’єкту придорожнього сервісу на вільній ділянці, розміщеній по червоним лініям вулиць Василя Сухомлинського та Іркутській, в куті кварталу житлової забудови. Проектом передбачено уточнення рішень генерального плану, планувальної організації території, меж відведення та функціонального призначення ділянки нової забудови.

Розроблення документу державного планування здійснюється згідно рішення Слобожанської селищної ради № 2666-47/VII від 18.06.2020року.

При розробленні детального плану території враховуються матеріали Генерального плану смт Слобожанське (Ювілейне) і «Плану зонування території селища Ювілейне (слобожанське) Дніпропетровського району (зонінг)» (ДП «Містобудівний кадастр», 2015р.) та Генерального плану м.Дніпро (ДПІ ДІППРОМІСТО,2017р.), інформація земельного кадастру.

Згідно Плану зонування смт Слобожанське (Ювілейне), ділянка відноситься до зони індивідуальної житлової забудови, в межах якої дозволено розміщувати споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів до 5 м/м та заклади обслуговування місцевого рівня.

Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно доп.1 ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності.

Планується щодо ділянки, що на теперішній час має кадастровий номер 1221455800:02:005:0025, приватна власність, цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,075га, зміна функціонального призначення для спорудження об’єкту придорожнього сервісу (авто мийка).

Ділянка розташована на межі м.Дніпро, вздовж червоної лінії вул. Василя Сухомлинського, здійснює транспортний зв'язок між житловими районами селища, промисловими районами, а також забезпечує виїзд автотранспорту з пр. Слобожанський на вул. Магістральну і має категорію магістральної вулиці районного значення регульованого руху. Ділянка розташована в зоні шумового впливу та загазованості від автотранспорту.

З півночі та сходу ділянка прилягає до червоних ліній вулиць, з заходу до місцевого проїзду до присадибної ділянки, з півдня – до межі смт Слобожанське та території житлової забудови м.Дніпро. Відстань від найближчих існуючих житлових будинків до межі селища 11м і більше.

Згідно Додатку №10 ДСП-173 нормативний розрив від СТО (автомийки) до 10 постів до вікон житлових будинків складає 15м, тому частина ділянки, що розглядається, має обмеження щодо забудови.

Технологія миття автомобіля полягає в тому, що автомобіль заїзжає в обладнаний бокс, де робітник за допомогою обладнання з відповідними реагентами, водою та стислим повітрям миє та висушує машину. Передбачена можливість чищення салону автомобіля стаціонарним пилососом. Розмір одного боксу 6х3м, висота стелі 3м. Згідно попередніх проробок планується розміщення 3 боксів та адміністративно - побутових приміщень. Можливе збільшення кількості боксів, але не більше 10. Режим роботи безперервний, цілодобовий (три зміни), цілорічний.

Планується виробниче оборотне водопостачання з розрахунку 4м3/пост/добу х 3 поста х 1,1 добова підпитка системи = 13,2 м3/добу та господарсько - побутове до 0,2м3/добу.

Опалення від електричних пристроїв, г/п водовідведення та енергозабезпечення від існуючих мереж.

Повна періодична заміна оборотної води (у зв'язку з накопиченням розчинених солей і органічних забруднень) здійснюється в літній період - після закінчення 35...40 циклів обробки, в зимовий - періодичність заміни оборотної води скорочується до 20...25 циклів.

Заміна води планується по одному з варіантів:

а) скидання очищеної води в існуючий каналізаційний колектор,

б) скидання води з блоків системи для вивезення асенізаційною машиною на утилізацію.

Кількість працівників на добу - 4 особи (3 чергових та оператор-адміністратор).

В’їзд до боксів планується з обладнаного майданчика по вул. В.Сухомлинського.

Передбачене збирання поверхових вод та очищення на очисних спорудах з маслобензоуловителями, очищені води використовуються для поливу .

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування – «Детального плану частини житлової зони в районі вулиці Василя Сухомлинського, смт Слобожанське території Слобожанської селищної територіальної громади, щодо розміщення об’єкту придорожнього сервісу», мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:
-ґрунти – планується водонепроникнене покриття проїздів та стоянок, очищення поверхового стоку;.

-атмосферне повітря - потенційний вплив на атмосферне повітря в процесі експлуатації і обслуговування СТО (автомийки) не перевищує вплив від транспортного потоку по магістральній вулиці,

-водні ресурси – відкриті водойми поблизу відсутні, водоносні горизонти не використовуються,

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) - СТО (автомийка) розміщується на антропогенно освоєній території, яка не має біорізноманіітя та шляхів міграції тварин.

- кліматичні фактори – не впливає,

- для здоров’я населення - вплив ультразвуку і іонізуючого випромінювання відсутні, будівля слугує шумовим екраном від руху по вул.В. Сухомлинського.

б) для територій з природоохоронним статусом – такі території відсутні,

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Одним із можливих альтернативних варіантів може розглядатись будівництво об’єкту торгівлі.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Стратегічна екологічна оцінка буде здійснюватися з використанням методів аналізу існуючого стану, оцінювання і прогнозування ймовірних наслідків для довкілля. Критеріями оцінки виступають сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки розділу «Охорона навколишнього природного середовища», що в містобудівній документації виступає звітом про стратегічну екологічну оцінку, передбачається використовувати наступну інформацію:

-доповіді про стан довкілля;

-статистичну інформацію;

-дані моніторингу стану довкілля та іншу доступну інформацію.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Проектом ДПТ передбачено уточнення функціонального використання території кварталу індивідуальної житлової забудови з урахуванням впливу транспортного руху по магістральній вулиці смт Слобожанське.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план частини житлової зони в районі вулиці Василя Сухомлинського, смт Слобожанське території Слобожанської селищної територіальної громади, щодо розміщення об’єкту придорожнього сервісу» подаються в строк 15 днів з дня оприлюднення заяви до відділу з питань містобудування, архітектури та містобудівного кадастру виконавчого комітету Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 56-Б або на електронну адресу: vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua.

Відповідальна особа – начальник відділу з питань містобудування, архітектури та містобудівного кадастру виконавчого комітету Слобожанської селищної ради Плющій Н.С. тел. (056) 719-91-52.

31.07.2020