.. / Виконавчи органи / Відділ загально - організаційного забезпечення /