.. / ЦНАП / Адмiнiстративнi послуги / 01.Відділ загально-організаційного забезпечення /
01-ІК-взяття на квартирний облік.pdf 24.09.2018 01-ТК взяття на квартирний облiк.pdf 24.09.2018 04-ІК-надання дозволу на розміщення тимчасових споруд дяльності.pdf 24.09.2018 04-ТК-надання дозволу на розміщення тимчасових споруд дяльності.pdf 24.09.2018 06-ІК-визнання права власності на житлове приміщення.pdf 22.10.2018 06-ТК- визнання права власності на житлове приміщення.pdf 22.10.2018 07-ІК-про переведення садового будинку у жилий.pdf 16.02.2018 07-ТК- про переведення садового будинку у жилий.pdf 16.02.2018 08 -ТК- видача довідки-характеристики з місця проживання.pdf 16.02.2018 08-ІК-видача довідки-характеристики з місця проживання.pdf 16.02.2018 09 -ІК-надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб.pdf 16.02.2018 09 -ТК- надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб.pdf 16.02.2018 10-звернення громадян.pdf 24.04.2018 10-ІК-звернення громадян.pdf 16.02.2018 10-ТК- звернення громадян.pdf 16.02.2018 11-ІК-РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ.pdf 16.02.2018 11-ТК- РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ.pdf 16.02.2018 12 - ІК- РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ.pdf 16.02.2018 12 - ТК- РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ.pdf 16.02.2018 13 - ІК- ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ.pdf 16.02.2018 13 - ТК- ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ.pdf 16.02.2018 14-ІК-видача довідки щодо спільного проживання.pdf 16.02.2018 14-ТК- видача довідки щодо спільного проживання.pdf 16.02.2018 15 - ІК- видача довідки про склад сімї (для оформлення субсидії).pdf 16.02.2018 15 - ТК- видача довідки про склад сімї (для оформлення субсидії).pdf 16.02.2018 16 - ІК-видача довідки про склад сімї (для соціальних виплат).pdf 16.02.2018 16 -ТК-видача довідки про склад сімї (для соціальних виплат).pdf 16.02.2018 17 - ІК-видача довідки про перебування(не перебування)на квартирному обліку.pdf 16.02.2018 17 -ТК-видача довідки про перебування(не перебування)на квартирному обліку.pdf 16.02.2018 18-ІК-довідка про реєстрацію та проживання померлого на день його смерті.pdf 16.02.2018 18-ТК-довідка про реєстрацію та проживання померлого на день його смерті.pdf 16.02.2018 19-ІК-довідка про всіх зареєстрованих на день смерті за адресою померлого.pdf 16.02.2018 19-ТК-довідка про всіх зареєстрованих на день смерті за адресою померлого.pdf 16.02.2018 1-взяття на квартирний облiк.pdf 24.04.2018 20 -ІК-видача інших довідок.pdf 16.02.2018 20 -ТК- видача інших довідок.pdf 16.02.2018 20-видача інших довідок.pdf 24.04.2018 2-надання дозволу на розміщ. об'єктів торгівлі.pdf 24.04.2018 6-визнання права власностi на житлове примiщення.pdf 24.04.2018 9-надання мат.допомоги на поховання деяких категорій осіб.pdf 24.04.2018