Публiчнi Кошти

Публiчна iнформацiя про витрати коштiв платника 40198703 з: по:


дата оплати
№ тран­сакції
код плат­ника на­зва плат­ни­ка мфо плат­ни­ка банк плат­ни­ка су­ма при­знач­ення пла­тежу
код одер­жу­вача на­зва одер­жу­ва­ча мфо одер­жу­ва­ча банк одер­жу­ва­ча
2019-03-20
(#130243483)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 1 748 100,00 xxxx;xxxx;Перерах.­реверсної дотації по ККД xxxx;без ПДВ;
37976087 УК у Дн.р/ОТГ смт Слобожанське/4101010 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.)
2019-03-20
(#130195258)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 483 382,00 0217310;3142; реконструк.­каналiз.­насос.­станцiї по вул.­В.­Сух.­; зг.­акт.­№1,­1/1 вiд 07.­02.­19р.­,­ Д.­№549 вiд 19.­12.­18р.­(кориг.­кас.­вид.­зг.­бух.­довiд.­);ПДВ-80563,­76;
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ
2019-03-20
(#130247749)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 66 040,00 0210150;2210; оплата за придбання меблiв; зг.­накл.­№1 вiд 19.­03.­2019р.­,­ Дог.­№77 вiд 18.­03.­2019р.­; без ПДВ;
xxxxxxxxxx ФОП Харiтонов I.I. 334851 ПАT "ПУМБ"
2019-03-20
(#130197385)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 42 640,00 0210150;2210; оплата за металопластиковi вироби; зг.­накл.­№2831 вiд 12.­03.­2019р.­,­ Дог.­№90 вiд 12.­03.­2019р.­; у т.­ч.­ ПДВ-7106,­67;
41838894 ТОВ "Солар-Трейд" 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2019-03-20
(#130202952)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 6 960,00 0210150;2240; опл.­за обслугов.­серверiв,­мереж.­обладн.­;зг.­акт.­№С1-0000011 вiд 18.­03.­19р.­,­ Дог.­№1601.­1 вiд 04.­02.­19 р.­; без ПДВ;
xxxxxxxxxx ФОП САЖНЄВ А.А. 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2019-03-20
(#130224293)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 5 780,00 0217310;3142; тех.­нагл.­"Реконстр.­каналiз.­насос.­станцiї по вул.­В.­Сух.­"; зг.­акт.­№б/н вiд 06.­02.­19р.­,­ Д.­№561 вiд 21.­12.­18р.­(кориг.­кас.­вид.­зг.­бух.­довiд.­); без ПДВ;
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ
2019-03-20
(#130216085)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 4 260,00 0210150;2210; оплата за придбання крiсел офiсних; зг.­накл.­№Е-00000112 вiд 18.­03.­2019р.­,­ Дог.­№86 вiд 11.­03.­2019р.­; без ПДВ;
xxxxxxxxxx ФОП Бровко Єлизавета Iванiвна 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2019-03-20
(#130230370)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 2 500,00 *;0216030;2111;заробiтна плата за Iпол.­березня2019р.­;зг.­ Дог.­1 вiд 04.­01.­2016р.­для поповн.­ Пластик.­ Карток ,­под.­ сп.­ Повн.­ Викон.­Слобожан.­ с/р.­;без ПДВ;
14360570 КБ "Приватбанк" м.Днiпро 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2019-03-20
(#130212162)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 1 500,00 0210150;2240; оплата за посл.­ формув.­сертифiкату ЕЦП; зг.­акт.­№14090 вiд 05.­03.­19р.­,­ Дог.­№ДН-40198703/ЕЦП/129049 вiд 05.­03.­19р.­; у т.­ч.­ ПДВ-250,­00;
39787008 ДП "Нацiональнi iнформацiйнi системи" 300711 ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ
2019-03-20
(#130208659)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 550,00 ;101;40198703;0216030;2120;утриман.­ Внески на зар.­плату за I пол.­ березня2019р.­ЕСВ-22% перерах.­ Повн.­ Викон.­ Слобожан.­ с/р;;;;
39851937 Днiпроп.ОДПУГУ Мiндоходiв м.Днiпроп-ка 805012 ГУ ДКСУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2019-03-20
(#130193955)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 450,00 *;101;40198703;11010100; 0216030;2111;прибутковий податок з утрим.­ з зароб.­ плати за I пол.­ березня 2019р.­ Перерах.­ Повнiстю викон.­ Слобожан.­ с/р;;;;
37976087 УКу Днiпр.р-нi/ОТГсмтСлобож/11010100 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.)
2019-03-20
(#130221983)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 40,00 *;101;40198703;11011000;0216030;2111;вiйськ.­ Збiр з утрим.­ З зароб.­ Плати за I пол.­ березня 2019р.­(1,­5%)перер.­ Повн.­ Виконав.­ Слобожан.­ с/р;;;;
37976087 УК у Днiпр р-нi/ОТГсмт Слобож/11011000 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.)
2019-03-21
(#130299869)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 203 153,00 *;101;xxxx;xxxx;xxxx;Перерах.­дотацiя з МБ РБ на з/пл.­ КНП "ЦПМСД"; зг.­рiш.­№xxxx-36/VII вiд 28.­02.­19; ККДxxxx;
37976087 Днiпровське УК/Днiпр.р-н./41040400 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.)
2019-03-21
(#130281431)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 2 829,00 0210150;2210; оплата за придб.­тонер.­картридж.­та збiрн.­вiдпрац.­тонера; зг.­накл.­№1Б1-000012 вiд 19.­03.­2019р.­,­ Дог.­№80 вiд 13.­03.­2019р.­; без ПДВ;
xxxxxxxxxx ФОП Литвин Геннадiй Миколайович 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"