Публiчнi Кошти

Публiчна iнформацiя про витрати коштiв платника 40198703 з: по:


дата оплати
№ тран­сакції
код плат­ника на­зва плат­ни­ка мфо плат­ни­ка банк плат­ни­ка су­ма при­знач­ення пла­тежу
код одер­жу­вача на­зва одер­жу­ва­ча мфо одер­жу­ва­ча банк одер­жу­ва­ча
2020-10-19
(#183653187)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 447 000,00 0210150;3110; оплата за придбання легк.­авто; зг.­накл.­№АЮЗКА-А1290 вiд 09.­10.­20р.­,­акт пр.­-пер.­б/н вiд 12.­10.­2020р.­,­ Дог.­№307/В вiд 01.­10.­20р.­;в т.­ч.­ПДВ-74500,­00;
37459539 ТОВ"АТЛАНТ МОТОРЗ" 0
2020-10-19
(#183684379)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 109 560,00 0210180;2240; оплата за розроб.­концеп.­,­ створ.­худ.­-пуб.­iл.­вид.­"Слоб.­феном.­"та друк (книга); зг.­накл.­№1 вiд 08.­10.­2020р.­,­Дог.­№213/В вiд 06.­08.­2020р.­; без ПДВ;
23374594 ТОВ "Медiйна компанiя "Вiзит РТВ" 0
2020-10-19
(#183684397)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 82 710,00 0216030;2240; оплата за посл.­з покос.­та лiквiд.­хiм.­метод.­бур`ян.­та карант.­рослин.­; зг.­акт.­№3 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№151-183/В вiд 07.­07.­2020 р.­;без ПДВ;
31184407 КП "КК "Господар" ССР" 0
2020-10-19
(#183684393)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 57 390,00 0216030;2240; оплата за посл.­з утилiз.­та поводж.­з смiттям; зг.­акт.­№1 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№197-302/В вiд 28.­09.­2020 р.­;без ПДВ;
31184407 КП "КК "Господар" ССР" 0
2020-10-19
(#183684391)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 43 951,00 0216030;2240; оплата за посл.­з озеленення територiй та утрим.­зелених насаджень (полив); зг.­акт.­№4 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№179-171/В вiд 17.­06.­2020 р.­;без ПДВ;
31184407 КП "КК "Господар" ССР" 0
2020-10-19
(#183684390)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 37 806,00 0216030;2273; оплата за електроенергiю за вересень 2020 р.­; зг.­акт.­№9 вiд 30.­09.­2020 р.­,­ Дог.­№2/В вiд 02.­01.­2020 р.­;в т.­ч.­ПДВ-6301,­10;
38157139 ТОВ "ЕК "ЕНОЛЛ" 0
2020-10-19
(#183685557)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 27 000,00 0210150;2210; оплата за придбання полок для стелажiв; зг.­накл.­№5 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№6-315/В вiд 09.­10.­2020р.­; без ПДВ;
xxxxxxxxxx ФОП Бистрицький С.В. 0
2020-10-19
(#183652028)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 24 000,00 0217310;3132; опл.­за кориг.­пр.­-кошт.­док.­по об"Кап.­рем.­мер.­водоп.­в меж.­вул.­смт.­Слоб.­Кориг.­"; зг.­акт№ОУ-0000002 вiд15.­10.­20р,­Дог№3181к1-248/В вiд15.­09.­20р;безПДВ;
30832226 ПП "ДНIПРОГIДРОПРОЕКТ" 0
2020-10-19
(#183684396)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 19 987,00 0216030;2240; опл.­за роб.­проект"Розр.­схем дор.­руху по об.­"Кап.­рем.­в.­8Марта смт.­Слоб.­ ;зг.­акт.­№6 вiд 15.­10.­20р.­,­ Дог.­№08-20-229/В вiд 26.­08.­2020 р.­; ПДВ-3331,­20;
38598853 ТОВ "IПАД" 0
2020-10-19
(#183684392)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 16 263,00 0216030;2240; оплата за транспортнi послуги; зг.­акт.­№5 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№152-114/В вiд 31.­03.­2020 р.­; без ПДВ;
31184407 КП "КК "Господар" ССР" 0
2020-10-19
(#183684557)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 15 137,00 0216013;2240; оплата за посл.­з тех.­обслугов.­каналiзац.­мереж смт.­Слобожан.­; зг.­акт.­№5 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№131-53/В вiд 02.­03.­2020 р.­; без ПДВ;
31184407 КП "КК "Господар" ССР" 0
2020-10-19
(#183685559)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 9 218,00 0210150;2273; оплата за електроенергiю за вересень 2020 р.­; зг.­акт.­№9 вiд 30.­09.­2020 р.­,­ Дог.­№2/В вiд 02.­01.­2020 р.­;в т.­ч.­ПДВ-1536,­47;
38157139 ТОВ "ЕК "ЕНОЛЛ" 0
2020-10-19
(#183684394)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 5 840,00 0216030;2210; оплата за придбання знакiв дорожнiх; зг.­накл.­№8 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№194-314/В вiд 09.­10.­2020 р.­; без ПДВ;
31184407 КП "КК "Господар" ССР" 0
2020-10-19
(#183684388)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 2 188,00 0218110;2240; опл.­ за посл.­з сан.­-гiгiен.­обробки примiщень на терит.­ смт.­Слобожан.­ Та с.­Степове; зг.­акт№4 вiд15.­10.­20р.­,­ Дог.­№201-246/В вiд 14.­09.­20р.­; безПДВ;
31184407 КП "КК "Господар" ССР" 0
2020-10-19
(#183684389)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 2 100,00 0218110;2210; оплата за придбання комбiнезонiв захисних iзоляц.­з капюш.­; зг.­накл.­№586/2-20 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№586-20-313/В вiд 09.­10.­2020 р.­; без ПДВ;
xxxxxxxxxx ФОП Кузнєцова О.Л. 0
2020-10-19
(#183685556)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 1 681,00 0210150;2272; опл.­за водопостачання та водовiдведення за вереcень 2020 р.­; зг.­акт.­№72569 вiд 15.­10.­2020 р.­,­ Дог.­№13885-45/В вiд 17.­02.­2020 р.­;у т.­ч.­ПДВ-280,­29;
03341305 КП "Днiпроводоканал" 0
2020-10-19
(#183685558)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 341,00 0210150;2273; опл.­за електроенергiю за вересень 2020р.­; зг.­акт.­№36 вiд 15.­10.­2020р.­,­ Дог.­№9К-169/Д вiд 22.­10.­19 р.­,­д.­у.­№1 вiд 13.­04.­20; без ПДВ;
36877659 КЗ "ЦКД "Слобожанський" ССР" 0
2020-10-19
(#183685560)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 103,00 0210150;2240; опл.­за вивiз ТПВ за вересень 2020р.­; зг.­акт.­№36 вiд 15.­10.­2020р.­,­ Дог.­№9К-169/Д вiд 22.­10.­19 р.­,­ д.­у.­№1 вiд 13.­04.­2020р.­; без ПДВ;
36877659 КЗ "ЦКД "Слобожанський" ССР" 0
2020-10-19
(#183685561)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 21,00 0210150;2272; опл.­за водопостач.­та водовiдвед.­за вереcень 2020р.­; зг.­акт.­№36 вiд 15.­10.­20р.­,­ Дог.­№9К-169/Д вiд 22.­10.­19 р.­,­ д.­у.­№1 вiд 13.­04.­2020р.­; без ПДВ;
36877659 КЗ "ЦКД "Слобожанський" ССР" 0
2020-10-19
(#183685555)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 0 17,00 0210150;2274;опл.­за розподiл прир.­газу (абонплата) за вересень 20р.­; зг.­акт.­№36 вiд 15.­10.­20р.­,­ Дог.­№9К-169/Д вiд 22.­10.­19 р.­,­д.­у.­№1 вiд 13.­04.­2020р.­; без ПДВ;
36877659 КЗ "ЦКД "Слобожанський" ССР" 0